Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen stöder Baltic Way Mathematical Contest

Publicerad

Regeringen beviljar Stockholms universitet 100 000 kronor för genomförande av tävlingen Baltic Way Mathematical Contest.

Regeringen ser ett stort värde i att gymnasieungdomar får chansen att delta i tävlingar som Baltic Way Mathematical Contest då kombinationen av matematiska övningar och möjlighet till utbyte med andra elever över nationsgränser stärker ungdomarna i deras fortsatta studier och ger kunskaper för framtiden.

- Jag vill att vi i framtiden återkommande anordnar tävlingar i vetenskap, precis som vi har idrottstävlingar. Det är viktigt för att visa på Sverige som kunskapsnation, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Matematiktävlingen Baltic Way Mathematical Contest i Stockholm den 5 – 9 november 2015. Tävlingen involverar gymnasie­­ungdomar från nationer kring Östersjön.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.