Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tar krafttag för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Publicerad

Sedan år 2010 har sjukfrånvaron ökat med nästan 70 procent samtidigt som utgifterna för sjukförsäkringen ökat med 11 miljarder mellan år 2010 och år 2014. Det är en allvarlig utveckling som måste brytas.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll presenterade idag regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro:

Ladda ner:

Åtgärdsprogram för ökad hälsa (programmet i sin helhet finns bifogat)

  1. Ökad jämställdhet
  2. Bättre arbetsmiljö
  3. Bättre ta tillvara människors arbetsförmåga
  4. Åtgärder för rehabilitering, anpassning och omställning
  5. Anpassning av primärvårdens verksamhet för personer med psykisk ohälsa och långvarig smärta
  6. Ökade kunskaper om sjukskrivningspraxis och sjukskrivningsprocessen
  7. Bättre förutsättningar för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete

Som ytterligare ett verktyg har regeringen satt upp ett mål om att nå ett sjukpenningtal om 9 dagar år 2020. I praktiken är detta en tredjedel lägre än prognosen och motsvarar 17 miljarder i lägre utgifter och 80 000 personer som inte behöver bli sjukskrivna.

Åtgärdsprogrammet bygger på att regeringen, berörda myndigheter, arbetsgivarnas parter och hälso- och sjukvården tillsammans tar ansvar. Det handlar om förebyggande åtgärder, insatser under sjukfallet och stöd tillbaka till jobb.

-  Regeringen tog över en negativ utveckling från den borgerliga regeringen och en kostnadsökning för sjukfrånvaron från 21 miljarder år 2010 till 32 miljarder år 2014. Sjukfrånvaron är dålig för samhället, för företagen och för den enskilde som drabbas. Det är ett komplext problem och det finns inga enkla lösningar, men med åtgärdsprogrammet tar vi ett stort och efterlängtat första steg mot en låg och stabil sjukfrånvaro. Människor behövs på arbetsmarknaden, inte i sjukförsäkringen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Linn Johansson
Presskommunikatör, Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00