Regeringen vill ta krafttag mot överskuldsättning

Omkring 400 000 personer finns i Kronofogdemyndighetens register med en samlad skuld på 70 miljarder kronor. Var fjärde har funnits i registret i 20 år eller mer. Allt för lite har gjorts för att vända utvecklingen och nu krävs åtgärder på en lång rad områden. Därför presenterar regeringen, efter en överenskommelse med Vänsterpartiet, en samlad strategi mot överskuldsättning i höstbudgeten.

Ladda ner:

- Överskuldsättning är ett allvarligt problem både för samhället och för dem som drabbas. Problem med skulder kan slå hårt mot individen och leda till försämrad hälsa som också kan drabba anhöriga, inte minst barn, säger konsumentminister Per Bolund.

Strategin ska motverka att personer hamnar i allvarlig skuldsättning, säkerställa att det finns åtgärder som tidigt fångar upp personer som är på väg dit och att det finns åtgärder som gör det möjligt för enskilda att på ett rimligt sätt ta sig ur en sådan situation.

- Allt fler ansöker om skuldsanering men vi ser ändå att alla som skulle kunna få hjälp inte söker den. Därför vill vi ändra lagen så att det blir lättare att få skuldsanering och förstärker också Kronofogdemyndigheten med särskilda medel för arbetet med skuldsanering, säger Per Bolund.

Det handlar om 10 miljoner kronor per år i förstärkning till Kronofogdemyndigheten 2016 och 2017, därefter permanentas medlen till 15 miljoner kronor årligen. Dessutom tillkommer 10 miljoner kronor per år till skuldsanering för företagare 2016-18.

För att bidra till att motverka problem med skulder får Konsumentverket ett uppdrag att samordna mer uppsökande verksamhet, och regeringen vill se ett stärkt samarbete med exempelvis socialtjänst och psykiatri.

Dessutom har regeringen tillsatt en utredning om möjligheterna till skärpta regler för kreditgivning vid till exempel snabblån. Ett förslag som utreds handlar om att konsumenten inte ska behöva betala tillbaka det lånade beloppet om kreditgivaren inte gjort en ordentlig kreditprövning. Utredaren tittar också på möjligheterna att införa räntetak och kostnadstak.

Utöver detta innehåller strategin bland annat förebyggande insatser och tydligare ramar för budget- och skuldrådgivningen i kommunerna.

Kontakt

Matilda Uusijärvi Ek
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00