Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenska företag ska nå de största globala affärerna

Publicerad

Fler svenska exportföretag ska konkurrera om de största globala affärerna. Satsningen, som är en del av regeringens kommande exportstrategi för ökad handel och fler jobb, innebär bland annat att Business Sweden får ett utökat uppdrag.

- Vi kraftsamlar med hela Team Sweden på affärer som kan ge särskilt stor utdelning i form av export och nya jobb i Sverige, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Satsningen innebär bland annat att Business Sweden ges i uppdrag att tillsammans med intresserade företag identifiera de största globala affärerna under de kommande tio åren, med störst potential för svensk export och sysselsättning i Sverige.

- Det finns ett stort intresse i utlandet för svenska lösningar på samhällsutmaningar. Det kan gälla hur man utformar trafiksystemen, kollektivtrafiken, energiförsörjningen, miljöskydd eller hur man använder digitala lösningar i vardagen. Många svenska företag har lösningar på dessa utmaningar men de marknadsför sig inte gemensamt. Dessutom har de ofta inte tillgång till de högsta beslutsfattarna som utformar upphandlingarna, säger Mikael Damberg

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00