Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige, Frankrike och Peru trycker på i vattenfrågan inför klimatmötet i Paris

Publicerad

Sverige, Frankrike och Peru har tagit ett gemensamt initiativ till att lyfta vattenfrågorna inför klimatmötet COP21 i Paris. Idag presenterar klimat- och miljöminister Åsa Romson vid ett högnivåseminarium i New York ländernas gemensamma utspel om hur klimat och vatten är centrala frågor för en hållbar utveckling.

- Under Världsvattenveckan i Stockholm blev det tydligt att klimat- och vattenfrågorna är nära sammankopplade. Efter inledande samtal i Stockholm mellan våra länder vill jag tillsammans med mina ministerkollegor Ségolène Royal och Manuel Pulgar-Vidal gemensamt synliggöra dessa frågor här i New York, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Ministrarnas gemensamma initiativ blir ett viktigt inspel till politiska diskussioner kring initiativ och samarbeten som kommer att presenteras vid den så kallade Lima-Paris Action Agenda vid klimatmötet COP21 i Paris.

Syftet med Lima-Paris Action Agenda är att uppmuntra till och synliggöra konkreta åtgärder som kan komplettera det länderna kommer att åta sig i ett nytt klimatavtal. Inom ramen för Action Agenda kommer en halv dag att ägnas åt diskussioner kring vattenresiliens, vilket handlar om vattnets förmåga att stå emot förändringar, exempelvis klimateffekter så som torka och översvämningar. Avsikten med utspelet är att bidra till ett ökat engagemang på vattenområdet hos olika samhällsaktörer.

- Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar som hotar att undergräva länders möjlighet att nå en hållbar utveckling. På samma sätt är vatten en tvärgående fråga som påverkar alla utvecklingsaspekter såsom hälsa, livsmedel, ekonomisk utveckling, jämställdhet och biologisk mångfald. Dessa globala utmaningar måste hanteras gemensamt, säger Åsa Romson.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Genvägar