Sverige världsledande i innovation

Svenskarnas innovationsförmåga ligger i världstoppen visar World Intellectual Property Organisation, WIPOs årliga mätning av globalt Innovationsindex. Sverige behåller sin tredje placering i mätningen där totalt 141 länders innovationsförmåga rankas.

Schweiz, Storbritannien, Sverige, Nederländerna och USA är världens mest innovativa nationer enligt WIPO:s innovationsindex.

– Det är glädjande att Sverige rankas högt, säger Mikael Damberg. Vi är fortfarande bland de bästa i EU, men det finns utmaningar att ta tag som vi kommer ta in i arbetet med kommande proposition om forskning, innovation och kvalité i högre utbildning. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder när det gäller innovation.

Sambandet mellan innovation och universitet, samt mellan innovation och tillväxt är tydlig i rapporten där man även poängterar vikten av en effektiv innovationspolitik som för utvecklingen framåt. 

Läs hela rapporten på globalinnovationindex.org 

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00