Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ur budgetpropositionen för 2016: Borttagande av bortre tidsgränsen och höjd föräldrapenning

Publicerad

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen bland annat satsningar på socialförsäkringsområdet i form av ett borttagande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen samt en höjd grundnivå i föräldrapenningen. Budgetpropositionen för 2016 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

–        Jag är glad att regeringen genom överenskommelsen med Vänsterpartiet nu kan ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som lett till en försämrad ekonomisk situation för många människor. Jag är också nöjd med att vi samtidigt får till en höjd grundnivå i föräldrapenningen, som gynnar unga föräldrar och kvinnor, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Borttagande av bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

Som ett steg mot en mer trygg, effektiv och förutsägbar sjukförsäkring kommer den bortre gränsen i sjukförsäkringen, som i normalfallet infaller efter två och ett halvt år, att avskaffas.

Sedan årsskiftet 2009/2010 har personer lämnat sjukförsäkringen vid uppskattningsvis 100 000 tillfällen. Av de som tvingas lämna sjukförsäkringen återvänder 70 – 80 procent och får sjukpenning igen. Andelen har ökat över tid.

Cirka 10 000 personer har lämnat sjukförsäkringen en andra gång till följd av den bortre tidsgränsen. I denna grupp har nästan 80 procent återvänt och fått sjukpenning igen. Nu tvingas människor lämna sjukförsäkringen för tredje gången. Under år 2015 beräknas i genomsnitt mellan 1 000 och 1 100 personer per månad förlora sin sjukpenning på grund av den bortre tidsgränsen.

Bland de personer som tvingats lämna sjukförsäkringen har andelen som fått försörjningsstöd ökat. Andra har blivit beroende av en partner för sin försörjning eller tagit ut sin ålderspension i förtid. Förslaget ska genomföras från och med den 1 februari år 2016.

Höjd grundnivå i föräldrapenningen

Regeringen föreslår att föräldrapenningens grundnivå höjs från nuvarande 225 kronor per dag till 250 kronor per dag.

Höjningen stärker ekonomin i barnhushåll med låga inkomster. Den når framförallt unga föräldrar som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och de som av andra skäl inte uppfyller krav på att få föräldrapenning på sjukpenningnivå.

Under år 2013 tog kvinnor ut 92 procent av all föräldrapenning som betalades ut på grundnivå. En höjning förbättrar därmed även kvinnors ekonomiska situation.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari år 2016.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.