Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ur budgetpropositionen för 2016: Förbättrad psykisk hälsa för unga

Publicerad

I dag presenteras en satsning för att stärka insatserna inom psykiatri och psykisk hälsa för barn och unga vuxna. Satsningen ingår i den budgetöverenskommelse som regeringspartierna har slutit med Vänsterpartiet.

Förslaget innebär att den befintliga satsningen inom området psykisk ohälsa förstärks med ytterligare 280 miljoner kronor per år 2016-2019. Medlen ska användas för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete och stimulera nya initiativ på området.

- Det här är en viktig satsning för att möta den psykiska ohälsan bland barn och unga. Genom att bland annat förstärka ungdomsmottagningarna möjliggör vi en mer lättillgänglig verksamhet och kan möta barn och unga i ett tidigare skede. Detta är en viktig del i arbetet med att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.