Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ur budgetpropositionen för 2016: Viktiga investeringar i kvinnors hälsa i budgeten

Publicerad

Tidigare i dag presenterades satsningar ur den budgetöverenskommelse som regeringen slutit med Vänsterpartiet.

Totalt kommer ytterligare 1,3 miljarder att gå till satsningar för att stärka kvinnors hälsa över de kommande fyra åren. Detta är utöver den satsning på 1,8 miljarder kronor (för 2015-2019) på förlossningsvård och kvinnors hälsa som presenterades i vårbudgeten.

- Jag är glad över att vi som en feministisk regering kan ta ytterligare steg för att investera i kvinnors hälsa. Det är en viktig del i att minska ojämställdheten mellan kvinnor och män, motverka sjukskrivningar hos kvinnor, och ett sätt att minska hälsoklyftorna i samhället säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

De nyheter som presenterats i dag inom Gabriel Wikströms ansvarsområde är:

- 130 miljoner kronor per år 2016–2019 till satsningar på kvinnors hälsa i primärvården.

- Mammografi görs avgiftsfritt för kvinnor mellan 40 och 74 år i alla landsting fr.o.m. den 1 juli 2016. På helår innebär detta en satsning på 207 miljoner kronor per år.

- Alla preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna görs avgiftsfria för kvinnor under 21 års ålder från den 1 januari 2017.

Den i vårbudgeten aviserade reformen om att alla läkemedel inom läkemedelsförmånerna ska bli kostnadsfria för barn under 18 år genomförs också från den 1 januari 2016. Satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa når 2016 full effekt med 400 miljoner krononor per år till och med 2019.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.