Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Annika Nordgren Christensen utredare för personalförsörjningen

Publicerad

Annika Nordgren Christensen har utsetts till regeringens särskilde utredare för att se över personalförsörjningen till Försvarsmakten. Utredningen börjar sitt arbete den 1 oktober och den ska redovisas senast den 30 september 2016.

En särskild utredare ska föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som fortsatt huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Dennis Abrahamsson
Pressassistent, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Kommittédirektiv

En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret