Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ansökan till EU-kommissionen om förlängd skattebefrielse av biodrivmedel

Publicerad Uppdaterad

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att hållbara biodrivmedel även efter årsskiftet ges viss befrielse från energiskatt och hel befrielse från koldioxidskatt. Europeiska kommission anser att skattebefrielsen i sin helhet är ett driftsstöd enligt unionsrättens regler om statsstöd. Statsstödet måste godkännas av EU-kommissionen för att få tillämpas.

Regeringen har redan i februari 2015 ansökt om förlängt statsstödsgodkännande för skattebefrielsen av hållbara biodrivmedel och har nu, den 12 oktober 2015, gett in kompletterande ansökningar. Godkännande för skattebefrielsen av biogas som drivmedel söks för en stödperiod fr.o.m. den 1 januari 2016 t.o.m. utgången av 2020. Ansökan för skattebefrielse eller skattelättnad av andra hållbara biodrivmedel än biogas avser tiden t.o.m. utgången av 2018. Regeringens målsättning är att så snabbt som möjligt under mandatperioden ha regler på plats som ger långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Wallentin
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 25 90
e-post till Anna Wallentin, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.