Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Axel Hambergs forskarhyddor förklaras som statligt byggnadsminne

Publicerad

Axel Hambergs forskarhyddor i Sareks nationalpark i Norrbotten förklaras som statligt byggnadsminne av regeringen. Forskningsstationerna är unika i sitt slag och var en förutsättning för att året runt kunna utforska och kartlägga Sarek.

Professor Axel Hambergs forskarhyddor från början av 1900-talet är viktiga ur både vetenskapshistorisk och kulturhistorisk synvinkel. Hyddorna är betydelsefulla som en del i dagens kunskap om världsarvet Laponia och internationell klimatforskning. Den observationsutrustning som användes vid de olika mätstationerna finns kvar i stor utsträckning.

Regeringens beslut grundar sig i Riksantikvarieämbetets förslag. Byggnadsminnesförklaringen omfattar fyra anläggningar med byggnader och tillhörande fast mätutrustning.

Information Statliga byggnadsminnen

De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet. Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00