Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Betänkandet Energiskatt på el överlämnat idag

Publicerad

Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el överlämnade idag sitt betänkande Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet till regeringen.

Utredningen har sett över dagens system för beskattning av el och bland annat tittat på hur den el som förbrukas i större datacenter ska beskattas och hur skattereglerna kan göras mer långsiktigt hållbara i förhållande till EU-rätten. Stabila och förutsägbara skatteregler är grundläggande för att skapa attraktiva villkor för näringslivet i Sverige.

- Utredningen har gjort en ordentlig genomlysning av hur el energibeskattas i olika sektorer. Jag välkomnar särskilt förslaget om lägre beskattning av el som förbrukas i större datacenter, säger Charlotte Svensson, statssekreterare på Finansdepartementet, som har tagit emot utredningen.

- Däremot är det inte aktuellt att slopa den särskilda nedsättningen av elskatt i norra Sverige innan vi har hittat alternativa lösningar. Regeringen kommer att noggrant undersöka vilka alternativa utformningar av nedsatt elskatt som är möjliga inom ramen för EU-reglerna, säger hon.

Betänkandet ska nu remitteras för att samla in synpunkter på de förslag som lämnats i betänkandet.

Det ikraftträdandedatum som utredningen föreslagit är den 1 januari 2017. 

SOU 2015:87 Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00