Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Betänkandet Energiskatt på el överlämnat idag

Publicerad

Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el överlämnade idag sitt betänkande Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet till regeringen.

Utredningen har sett över dagens system för beskattning av el och bland annat tittat på hur den el som förbrukas i större datacenter ska beskattas och hur skattereglerna kan göras mer långsiktigt hållbara i förhållande till EU-rätten. Stabila och förutsägbara skatteregler är grundläggande för att skapa attraktiva villkor för näringslivet i Sverige.

- Utredningen har gjort en ordentlig genomlysning av hur el energibeskattas i olika sektorer. Jag välkomnar särskilt förslaget om lägre beskattning av el som förbrukas i större datacenter, säger Charlotte Svensson, statssekreterare på Finansdepartementet, som har tagit emot utredningen.

- Däremot är det inte aktuellt att slopa den särskilda nedsättningen av elskatt i norra Sverige innan vi har hittat alternativa lösningar. Regeringen kommer att noggrant undersöka vilka alternativa utformningar av nedsatt elskatt som är möjliga inom ramen för EU-reglerna, säger hon.

Betänkandet ska nu remitteras för att samla in synpunkter på de förslag som lämnats i betänkandet.

Det ikraftträdandedatum som utredningen föreslagit är den 1 januari 2017. 

SOU 2015:87 Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.