Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Björn von Sydow utses att utreda forsknings- och utvecklingsverksamhet på försvarsområdet

Publicerad

Regeringen beslutade den 29 oktober att närmare utreda forsknings- och utvecklingsverksamhet på försvarsområdet. Till särskild utredare utses förre talmannen och försvarsministern Björn von Sydow. Björn von Sydow är riksdagsledamot och vice ordförande i konstitutionsutskottet. Uppdraget ska redovisas senast den 16 december 2016.

Utredningen ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen och utförandet av forsknings- och utvecklingsverksamhet på försvarsområdet med hänsyn till de förändrade krav på den svenska försvarsförmågan som framgår av 2015 års försvarspolitiska proposition.

Bland annat ska utredningen beskriva hur forskning och utveckling på försvarsområdet kan bidra till det övergripande målet att förstärka Försvarsmaktens operativa förmåga och föreslå hur forskning och utveckling på försvarsområdet samt finansieringen av denna bör organiseras.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Dennis Abrahamsson
Pressassistent, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Kommittédirektiv

Forskning och utveckling på försvarsområdet