Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Klimat, energi och hållbar utveckling i fokus när Sydafrikas vicepresident besöker Sverige

Publicerad

I helgen anländer Sydafrikas vicepresident Cyril Ramaphosa till Stockholm tillsammans med en ministerdelegation och ett antal näringslivsrepresentanter. Anledningen till besöket är den binationella kommissionen (BNC) mellan Sverige och Sydafrika som äger rum 19-20 oktober 2015 i Stockholm.

Under besöket kommer vicepresidenten bland annat att träffa statsminister Stefan Löfven, vice statsminister Åsa Romson, utrikesminister Margot Wallström och framtidsminister Kristina Persson.

Den binationella kommissionen äger rum vartannat år och är en plattform för regelbunden dialog mellan länderna, avsedd att utveckla våra förbindelser i bred bemärkelse. Årets möte är det nionde.

Värd för mötet är vice statsminister Åsa Romson. Vicepresident Ramaphosa leder den sydafrikanska delegationen och har under besöket också möten med flera andra svenska regeringsföreträdare och näringslivsledare.

- Den binationella kommissionen är en viktig plattform för Sveriges samarbete med Sydafrika och jag ser fram emot konstruktiva diskussioner med mina sydafrikanska kollegor, säger vice statsminister Åsa Romson.

Vid årets möte väntas en ny kommitté för miljö-, vatten- och energifrågor att bildas. Här skapas utrymme för samverkan mellan svenska myndigheter som Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten med flera, och deras sydafrikanska motparter. Syftet med kommittén är att ha konstruktiva diskussioner om gemensamma samhällsutmaningar, där kunskapsutbyten och närmare samarbeten på området kan bidra till att hitta nya lösningar.

En särskild näringslivsdelegation från Sydafrika följer med till Stockholm. Deras program har arrangerats av Business Sweden och innebär möjligheter att diskutera med svenska näringslivsrepresentanter.

Kontakt

Karl-Johan Bondesson
Pressekreterare hos vice statsminister Åsa Romson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-5295081

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.