Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten får 2,25 miljoner för handledning till förskolan om våld i hemmet

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdagen den 8 oktober, gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram en handledning för personal i förskolan om hur de kan samtala med barn om svåra känslor och upplevelser.

Sedan 2013 har Brottsoffermyndigheten tillsammans med Barnombudsmannen arbetat med att ta fram och sprida information om stöd och skydd tillbarn som har blivit utsatta för eller bevittnat brott. Materialet inkluderar boken Liten av Stina Wirsén och webbplatsen jagvillveta.se. Boken handlar om huvudkaraktären Liten som upplever bråk och rädsla i sitt eget hem.

Boken och ett informationsmaterial har skickats till samtliga förskolor runt om i landet. För att ytterligare stödja förskolepersonalen i de samtal som kan uppkomma i samband med att barnen får lyssna på och titta i boken om Liten har Regeringen beslutat att en handledning ska tas fram. Handledningen ska genomsyras av ett tydligt barnrätts- och jämställdhetsperspektiv och vara ett stöd i arbetet med att tala om människors lika rättigheter. För arbetet har Brottsoffermyndigheten fått 2,25 miljoner kronor.

- För barn och unga som utsatts eller bevittnat brott är det viktigt med information som är begriplig och anpassad till deras behov.  Boken Liten är ett sätt att starta viktiga och kanske svåra samtal med barn. Jag hoppas att handledningen som nu ska tas fram kommer bli ett viktigt stöd för förskolepersonalen när de samtalen ska föras, säger migrations- och justitieminister Morgan Johansson.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2016.

Läs mer på webbplatsen jagvillveta.se

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00