Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Cykelfokus på informellt transportministermöte i Luxemburg

Publicerad

Anna Johansson reser till Luxemburg för att delta i ett informellt transportministermöte om cykelfrämjandet onsdag den 7 oktober.

Luxemburgs ordförandeskap anordnar ett informellt ministermöte på temat cykling. Ordförandeskapet anser att EU har en roll att spela för att främja cykeln som transportsätt, därför uppmärksammas frågan trots att huvudansvaret för cykelfrågor ligger på medlemsstaterna och deras lokala myndigheter. Anna Johansson kommer bland annat att berätta om regeringens beslut om att ta fram en nationell cykelstrategi.

– Det är viktigt att cykelns andel av det totala resandet ökar för att uppnå ett mer hållbart transportsystem. Det ska bli intressant att höra hur kommissionen och mina europeiska kollegor arbetar med att öka cykelns betydelse, säger Anna Johansson.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00