Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Framgångsrika förhandlingar om fiskekvoter i Östersjön

Publicerad

Efter heldagsförhandlingar i Luxemburg har EU:s jordbruks- och fiskeministrar nått en överenskommelse om 2016-års fiskekvoter i Östersjön för torsk, sill, skarpsill, rödspätta och lax.

- Jag är glad att vi nu tar ett gemensamt ansvar så att vi är på god väg mot ett långsiktigt hållbart fiske i Östersjön. Detta kommer gynna vår fiskerinäring, våra kustsamhällen och tillhandahålla hälsosamma livsmedel både för oss och för framtida generationer.  Även om Sverige hade velat gå längre anser jag att detta är en bra kompromiss. Vi kommer självklart att fortsätta arbeta för att vi ska nå hela vägen mot ett hållbart fiske, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Som en särskild framgång vill jag lyfta fram kvoten för lax i Östersjön som är en prioriterad fråga för Sverige. I syfte att bland annat skydda de svaga laxbestånden har rådet tagit ett ansvarsfullt beslut om att inte öka kvoten för lax. Detta är något som vi har arbetat hårt för så jag är väldigt nöjd med just detta beslut, avslutar Sven-Erik Bucht.

Beslutade kvoter för Östersjön 2016:

Överenskommelsen innebär en oförändrad kvot för laxfisket i Östersjön och en 20 procents minskning av kvoterna för torsk i hela Östersjön. Kvoterna för sill ökar med 18 procent i västra Östersjön och med 9 procent i centrala Östersjön, medan den minskar med 10 procent i Rigabukten och med 24 procent i Bottenviken och Bottenhavet. Kvoten för skarpsill minskar med 5 procent och ökar för rödspätta med 18 procent.

Rådet har även kommit överens om kompletterande bevarandeåtgärder såsom en flytt och förlängning av stängningsperioden i ett lekområde för torsk. Detta är viktigt för att så snabbt som möjligt förbättra situationen för torsken.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.