Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Infrastrukturministern diskuterar järnvägspaketet på TTE-råd i Luxemburg

Publicerad

Torsdagen den 8 oktober deltar Anna Johansson i rådet för transport, telekommunikation och energi, TTE i Luxemburg.

Rådet ska bland annat enas om en gemensam ståndpunkt kring det fjärde järnvägspaketets marknadsdel. Därtill ska rådet diskutera EU:s övergripande transportpolitiska policydokument, den så kallade vitboken om transporter.

– Jag ser fram emot en överenskommelse i rådet om järnvägspaketet. Det är ett viktigt steg för att öka järnvägens konkurrenskraft, vilket är något som den svenska regeringen prioriterar. Det handlar om att underlätta för den gränsöverskridande järnvägstrafiken i Europa, säger Anna Johansson.

Regeringen stödjer ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, där europeiska järnvägsföretag har likvärdigt tillträde till varje medlemsstats persontransportmarknad.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.