Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Isabella Lövin besöker Bolivia

Publicerad

I dag anländer biståndsminister Isabella Lövin till Bolivia för att diskutera den kommande biståndsstrategin för Bolivia som ska gälla från nästa år. Isabella Lövin träffar såväl regeringsföreträdare som representanter från det civila samhället.

Miljöpåverkan är tydlig i Bolivia och biståndsministern kommer att göra ett fältbesök för att på plats kunna se effekterna av glaciärernas snabba avsmältning och hur den påverkar lokala jordbrukare. Tillgången på vatten, jorderosion, avskogning, översvämningar och långa perioder av torka påverkar de fattigaste, särskilt kvinnor och barn, hårdast.

- Jag ser fram emot besöket och att diskutera hur Sverige kan bidra till att bromsa klimatpåverkan och till att människor står bättre rustade mot naturkatastrofer och effekterna av miljöförstöringen. Civilsamhällets roll för utveckling och demokrati är ytterligare en viktig fråga på dagordningen, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Sida fick nyligen i uppdrag att ta fram förslag på en ny biståndsstrategi för Bolivia som ska gälla 2016-2020. Förra regeringen beslutade att fasa ut stödet till Bolivia, vilket nu stoppas.

Inriktningen för den kommande biståndsstrategin är förbättrad miljö, minskad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot naturkatastrofer och miljöpåverkan, liksom stärkt demokrati och jämställdhet och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.