Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Isabella Lövin deltar på konferens om genomförandet av fredsavtalet för Mali

Publicerad

Isabella Lövin är idag på plats i Paris och deltar i en konferens om Malis framtid. Konferensen äger rum efter det avtal om fred och försoning som slutligen skrevs under av alla parter i juni. Sverige är också på gång med en ny biståndsstrategi för landet.

Konferensen ger Malis regering en plattform för att presentera hur man tillsammans med berörda parter avser genomföra fredsavtalet och för det internationella samfundet att bekräfta sitt stöd till fredsbyggande, säkerhet och utveckling i landet.

– Mali befinner sig i ett avgörande skede där Sveriges engagemang står fast. Vi stödjer Malis väg mot en hållbar fred. För att freden ska hålla är det nu viktigt att fredsarbetet är inkluderande och att även kvinnor deltar, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Regeringen tar också fram en ny biståndsstrategi för Mali som ska stödja försoning och en hållbar utveckling i hela landet. Folke Bernadotteakademin har också fått i uppdrag att bland annat ge förslag på hur Sverige kan bidra till kvinnors aktiva deltagande i fredsarbetet. I strategiarbetet kommer situationen i norra Mali att särskilt beaktas.

Sverige har ett brett engagemang för utveckling och säkerhet i Mali. Sedan flera månader finns omkring 250 svenska kvinnor och män på plats utanför Timbuktu, inom ramen för FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) där de bidrar till att genomföra insatsens mandat att skapa stabilitet och skydda civila.

 

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00