Isabella Lövin till rådsmöte för utvecklingsfrågor

På måndag träffar biståndsmininister Isabella Lövin sina EU-kollegor i Luxemburg. En ny omfattande jämställdhetsplan ligger på bordet liksom biståndets roll för att möta flyktingkrisen. Lövin kommer även ta upp frågan om klimatfinansiering inför toppmötet i Paris.

Biståndsministrarna ska diskutera hur EU:s liksom medlemsländernas utvecklingssamarbete bättre kan komma åt grundorsakerna till att människor tvingas fly eller migrerar. Diskussionerna äger rum inför det internationella toppmötet i Valetta i november där EU och ett antal afrikanska nyckelländer möts.

–Vi får inte glömma det långsiktiga arbetet nu när vi är mitt uppe i kristider. EU måste stärka sitt konfliktförebyggande arbete och samordna unionens biståndsarbete för att mer effektivt komma åt grundorsakerna till att människor tvingas fly sina hem. Vi måste också lyfta migrationens positiva effekter, inte minst rörande ekonomisk tillväxt och utveckling, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Sverige har varit mycket aktiv i arbetet med att ta fram EU:s nya jämställdhetsplan. Det är särskilt välkommet att planen omfattar även sexuella och reproduktiva rättigheter, samt att jämställdhet utgör en integrerad del i EU:s hela externa agerande, inte bara inom utvecklingssamarbetet, vilket var fallet i den tidigare planen.

–Den nya jämställdhetsplanen är en framgång som höjer EU:s ambitioner. Lika drivande som vi var för att få igenom planen ska vi nu vara för att den verkligen genomförs. EU ska vara en global aktör för kvinnors och flickors rättigheter, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Lövin kommer även på svenskt initiativ att ta upp klimatfinansiering till utvecklingsländer, en av de brännande frågorna inför klimattoppmötet i Paris. Flera av EU:s medlemsländer har ännu inte betalat in till den Gröna klimatfonden.

Under måndagens möte finns fyra huvudsakliga ämnen för diskussion: den framtida relationen mellan EU och AVS-länderna (Afrika, Västindien och Stilla havet) efter att nuvarande samarbetsavtal (Cotonou) löper ut 2020; humanitära frågor och det arbete som bedrivs inför World Humanitarian Summit i maj 2016; migration och utveckling; samt jämställdhet och utveckling med anledning av antagandet av EU:s nya jämställdhetsplan. Rådsslutsatser som välkomnar jämställdhetsplanen väntas antas.  

Kommenterad dagordning inför rådsmötet

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00