Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Klimatförhandlare träffas i Bonn 19-23 oktober

Publicerad

Den 19-23 oktober träffas klimatförhandlare från hela världen i Bonn, Tyskland, för att förbereda det nya klimatavtal som ska antas på klimatmötet COP21 i Paris i december. Den 5 oktober presenterade de två ordföranden ett nytt förslag till förhandlingstext. En kritisk fråga i Bonn blir att se hur texten mottas ifrån parterna.

Vid senaste förhandlingsmötet i början av hösten var länderna överens om att en kortare text med tydligare politiska alternativ behövs för att kunna ta förhandlingarna vidare. Ordförandena har därför inför tjänstemannaförhandlingarna i Bonn presenterat en kortare text på cirka 20 sidor. Texten är ännu inte en formell förhandlingstext. Därför är det viktigt att länderna tidigt i Bonn enas om texten som utgångspunkt för förhandlingarna så att konkreta förhandlingar kan ta vid.

Sverige anser att det är positivt att texten är betydligt mer hanterbar än tidigare. Det är endast fem förhandlingsdagar kvar till klimatmötet i Paris och därför måste länderna börja kompromissa i Bonn.

- Nu gäller det att vi kan komma vidare och stärka texten som lagts fram. Det är en utmaning att omsätta det tydliga politiska momentum om att enas om ett klimatavtal i Paris till konkreta resultat i förhandlingarna, säger klimatambassadör Anna Lindstedt.

En avgörande del för att få det nya klimatavtalet på plats är att alla länder skickar in sina klimatplaner (så kallade INDC:s) till processen. Hittills är det hela ¾ av alla länder, vars utsläpp omfattar nära 90 procent av de totala globala utsläppen, som skickat in sina klimatplaner. Detta är ett viktigt steg framåt och Sverige hoppas att det ska ha positiv påverkan på förhandlingarna. Tidigare i veckan hölls ett möte kallat INDC Forum, där klimatambassadör Anna Lindstedt deltog:

- För många länder är det första gången de gör ett internationellt klimatåtagande och för att nå hit har de gjort stora ansträngningar, både på teknisk och på politisk nivå. Dessutom har hela samhället mobiliserats för att den plan som lagts fram verkligen ska ha kunna genomföras vilket visar på stor vilja att nå ett nytt avtal, säger klimatambassadör Anna Lindstedt.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Klimatmötet COP21 i Paris

I december 2015 ska världens länder anta ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från 2020. Antagandet ska ske vid ett toppmöte i Paris, kallat COP21.