Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Mehmet Kaplan har entledigats, bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Mehmet Kaplan och Åsa Regnér tog emot utredningen Bostäder att bo kvar i

Publicerad

Idag överlämnade utredningen om bostäder för äldres särskilda utredare Ewa Samuelsson slutbetänkandet ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer” (SOU 2015:85) till bostadsminister Mehmet Kaplan och äldreminister Åsa Regnér. Utredningen har tittat på hur bostadsbehovet ser ut för en ökande befolkningsandel av äldre och vad som kan göras för att förbättra den.

Ladda ner:

Utredningen Bostäder att bo kvar i är resultatet av ett arbete som sattes igång i mars 2014 för att se över äldres bostadssituation. I dagens slutbetänkande som överlämnas till bostadsministern och äldreministern presenteras förslag för att förbättra bostadssituationen för en allt mer ökande befolkningsgrupp av äldre.  

- Vi har all anledning att investera i fler bostäder för våra äldre. Sverige behöver en bostadspolitik som växlar upp och skapar förutsättningar för fler bostäder till fler grupper av människor. Därför tar regeringen nu i budgeten ett krafttag och genomför ett riktat stöd på 1,25 miljarder kronor på bostäder för äldre under de närmaste fyra åren, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

- Det är angeläget att öka antalet bostäder för äldre. Det gynnar särskilt äldre kvinnor, säger äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Utredningen belyser att äldre är en allt mer växande befolkningsgrupp som har olika behov av ändamålsenliga bostäder och föreslår åtgärder inom fyra områden:

- Förbättring av tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet
- Fler nya bostäder som passar för äldre
- Underlätta för seniorer att flytta – och bo kvar
- Fortsatt utvärdering, forskning och utvärdering

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00