Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Överenskommelse mellan staten och SKL ska stärka jämställdhetsarbetet med fokus på män

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner.

- Utvecklingen mot jämställdhet har i hög grad drivits av kvinnor och till stor del bestått av kvinnors avancemang på traditionellt manliga arenor. Men vi kommer aldrig att förverkliga målet om ett jämställt samhället om inte män och pojkar involveras mer och tar ansvar för frågan, säger barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. 

SKL:s ordförande Lena Micko betonar att kommuner, landsting och regioner behöver rekrytera fler män för att klara bemanningen i skola, vård och omsorg. Hon understryker också att jämställdhetsarbete med män är bra för både kvinnor och män.

­– Om män tar större ansvar för hem och barn kan kvinnor ägna mer tid åt betalt arbete. Om män engagerar sig i våldsförebyggande arbete kan det leda till en minskning av det våld som drabbar kvinnor, säger Lena Micko.

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) innebär en satsning som omfattar 10 750 000 kronor under perioden 2015-2016.

Satsningen fokuserar på följande områden:

  •  medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för utvecklingen mot jämställdhet bland anställda i kommuner, landsting och regioner,
  • män och pojkar i kvinnodominerade utbildningar och yrken,
  • mäns och pojkars ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete,
  • medvetenhet och omsorg bland män och pojkar om egen och andras hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,
  • mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, inklusive våldsförebyggande arbete. 

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.