Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Riksnormen i försörjningsstödet höjs

Idag beslutade regeringen att höja riksnormen i försörjningsstödet för 2016. Det innebär att normen höjs med 100 kronor per månad för barn i åldrarna 0-6 år och 250 kronor per månad för äldre barn. Höjningen syftar till att stärka de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljernas ekonomi och kompensera för borttagandet av fritidspengen. Satsningen ingår i den budgetöverenskommelse som regeringen slutit med Vänsterpartiet.

-  Genom den här höjningen av riksnormen får barn i familjer med försörjningsstöd ekonomisk möjlighet att utöva fritidsaktiviteter utan de restriktioner som fritidspengen innebar. Dessutom får barn i familjer som idag inte har rätt till fritidspeng en förstärkning av inkomsten, säger barnminister Åsa Regnér.

Regeringsbeslutet innebär att riksnormen i försörjningsstödet höjs 2016. För barn i åldrarna 7-18 år samt hemmavarande skolungdomar i åldern 19-20 år höjs normen med 250 kronor per månad. Det innebär att de, i det fall de har försörjningsstöd i ett helt år, får samma belopp i höjning som maximalt kunde betalas ut i fritidspeng (dvs. 3000 kr per år).

För barn i åldern 0-6 år höjs normen med 100 kronor per månad.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00