Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringen presenterar 100-klubben

Publicerad Uppdaterad

En av våra största samhällsutmaningar handlar om hur vi kan bli bättre på att ta till vara utrikes föddas kunskap och erfarenhet. Den rådande situationen kräver att regeringen, myndigheterna och företagen tar nya krafttag i att identifiera möjligheter för fler nyanlända att komma in i arbetslivet. Regeringen vill tillsammans med de företag som är beredda att ta emot minst 100 nyanlända skapa möjligheter utifrån varje enskilt företags förutsättningar och behov.

Alla behöver hjälpas åt för att fler nyanlända ska få jobb. Regeringen uppmanar nu företag att hjälpa till. Därför tar Regeringen nu initiativ till att Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda stöd och paketlösningar till större företag som vill vara med och bidra till etableringen av nyanlända och samtidigt klara sin arbetskraftsförsörjning och inrättar den så kallade 100-klubben. Syftet med satsningen är att skräddarsy paket av insatser utifrån enskilda företags behov för att skapa nya möjligheter för företagen att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år.

Särskild ingång till Arbetsförmedlingen för företag

De företag som vill ta emot minst 100 nyanlända erbjuds en särskild ingång till Arbetsförmedlingen. Från den 12 oktober har Arbetsförmedlingen skapat ett nytt telefonval på sin nationella telefonlinje för arbetsgivare. Inom tre dagar kommer företagen att bli uppringda. Under ett personligt möte ska företagens behov och önskemål diskuteras för att därefter identifiera sökanden och skapa ett för företaget skräddarsytt paket. Exempel på insatser är snabbspår, yrkeskompetensbedömning, arbetsmarknadsutbildning, validering av kunskap, instegsjobb, nystartsjobb, arbetspraktik och arbetsträning med handledare. Satsningen gäller under tre år och fokus är företag som under den tiden kan ta emot minst 100 nyanlända.

Måndagen den 12 oktober meddelade Sweco, Riksbyggen, Ragn-Sells, Axfood och Hemköp att de är med på satsningen och kommer att ta emot minst 100 nyanlända på respektive företag.

Arbetsförmedlingens kundtjänst telefon 0771-416 416

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.