Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Regeringen startar bredbandsskola

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram riktat mot offentliga aktörer som bidrar till utbyggnaden av bredband med hög överföringshastighet.

För att underlätta för offentliga aktörer att bidra till utbyggnaden av snabbt bredband finns behov av att skapa en gemensam kunskapsbas kring metoder och arbetssätt. PTS ges därför i uppdrag att kartlägga behov och önskemål samt utarbeta och organisera genomförandet av en utbildning som bidrar till att sprida relevant kunskap om bredbandsutbyggnad till offentliga aktörer i hela landet.

- Regeringen har under året aviserat stora satsningar på bredbandsutbyggnad och i somras blev det klart att EU-kommissionen godkänner regeringens satsning på 3,25 miljarder kronor till bredbandsutbyggnad fram till 2020. Men det är inte bara ekonomiska resurser som behövs för att öka tillgången till bredband i Sverige. Vi behöver också se till att offentliga aktörer har den kompetens som behövs för att bidra till utbyggnaden, säger it-minister Mehmet Kaplan.

PTS ska, i genomförandet av uppdraget, samråda med berörda nationella myndigheter och aktörer på regional nivå, samt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Synpunkter ska även inhämtas från marknadsaktörer och ideella organisationer.

Länk: EU godkänner Sveriges bredbandssatsning

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00