Regeringen utser vikarierande statssekreterare hos arbetsmarknadsministern

Regeringen har i dag beslutat om att utse Annica Dahl till vikarierande statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

För att tillfälligt ersätta statssekreterare Erik Nilsson utses Annica Dahl till vikarierande statssekreterare hos arbetsmarknadsministern. Annica Dahl kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Utbildningsdepartementet. Tidigare har hon bland annat arbetat som enhetschef på Statens kulturråd, kommunalråd i Södertälje och som politiskt sakkunnig i Justitiedepartementet samt Statsrådsberedningen.

Ordinarie statssekreterare Erik Nilsson kommer med anledning av
flyktingsituationen att stödja samordningen på politisk nivå i
Regeringskansliet.  Kontakt

Darina Agha
Tf presskontakt hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Mobil 072-708 16 27