Regeringen vill se ett starkare konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.

– Den som köper en bostadsrättslägenhet ska kunna lita på att det finns ett regelverk som skyddar dem. Det är en av de största affärerna man gör i livet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I Sverige finns det ungefär en miljon bostadsrättslägenheter, organiserade i 29 000 bostadsrättsföreningar. Regeringen vill genom ett starkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden motverka ekonomiskt osunda bostadsrättsföreningar och ge köpare bra förutsättningar för att förstå vilka ekonomiska åtaganden och risker köpet innebär.

Utredningen ska bland annat titta på följande frågor:

  • Vilka krav som bör ställas på nya bostadsrättsföreningar när det gäller ekonomisk stabilitet.
  • Hur bostadsrättsföreningarna ska säkerställa att de kan finansiera det långsiktiga underhållet av sina byggnader.
  • Hur årsredovisningen görs mer lättillgänglig och informativ.
  • Om skyddet mot rättsförluster i samband med överlåtelse och pantsättning av en bostadsrätt kan ökas.
  • Starkare skydd för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar.
  • Reglerna för renovering och om- eller tillbyggnader.

Utredningen ska ledas av Michaël Koch, som är f.d. ordförande och chef för Arbetsdomstolen samt tidigare chef för enheten för fastighetsrätt och associationsrätt vid Justitiedepartementet.

Utredningen ska redovisas senast den 14 april 2017.

Dir. 2015:97 Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00