Samråd med parterna om arbetsmiljöstrategin

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen och arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi är inne i slutfasen. Under arbetet med att ta fram strategin har flera samråd hållits med arbetsmarknadens parter. Den 13 oktober har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bjudit in de centrala parterna till ett möte för att presentera hur långt arbetet har kommit och för att fortsätta de diskussioner som förts.

Arbetsmiljöstrategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Regeringens ambition är att presentera arbetsmiljöstrategin i början av 2016 som en skrivelse till riksdagen.

Vid mötet deltar följande parter:
LO
SACO
TCO
Svenskt Näringsliv
SKL
Arbetsgivaralliansen/Arbetsgivarföreningen KFO
Arbetsgivarverket

Media som önskar mer information om mötet är välkomna att kontakta pressekreterare Natali Sial.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial