Snabbare omval och skärpta krav kring valsedlar utreds

Regeringen tillsatte i går en utredning som ska överväga hur omval ska kunna genomföras snabbare än vad som sker i dag. Utredningen ska även se över hur valsedlar görs tillgängliga i vallokalen för att säkerställa valhemligheten.

Omval genomförs när ett val överklagas och man funnit att det förekommit brister i valförfarandet. Det kan emellertid ta lång tid innan ett omval genomförs.

Mot bakgrund av detta ska utredaren analysera förutsättningarna för att genomföra omval snabbare. Det finns i dag ingen tidsgräns som reglerar detta. För att undvika långa tider av politisk osäkerhet bör att en sådan tidsgräns övervägas. En utgångspunkt för översynen är att omvalet och det ordinarie valet ska ha så lika förutsättningar som möjligt.

Utredaren ska också föreslå skärpta krav för hur valsedlar ska göras tillgängliga i vallokalen. I dag läggs valsedlar ut i anslutning till val- och röstningslokaler. Den platsen är inte skyddad från insyn, vilket kan upplevas som ett problem.   Utredningen leds av Svante O. Johansson, justitieråd i Högsta Domstolen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2016.

Dir. 2015:104 Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00