Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialförsäkringsavtal undertecknat mellan Sverige och Filippinerna

Publicerad

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Filippinernas representant Emilio S. de Quiros undertecknade idag ett socialförsäkringsavtal mellan de båda länderna. Socialdepartementet avser att lämna en proposition om godkännande till riksdagen under våren 2016.

Ladda ner:

Signering av socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Filippinerna
Signering av socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Filippinerna Foto: Regeringskansliet

Avtalet samordnar de svenska och filippinska allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension (för svenskt vidkommande sjuk- och aktivitetsersättning) samt arbetsskadeersättning.

Avtalet styr om en person ska vara försäkrad för pensionsförmåner och arbetsskadeförmåner i Sverige eller Filippinerna. Därmed undviks att personen går miste om intjänad pension eller arbetsskadeersättning, eller att socialavgifter måste betalas i båda länderna.

För svensk del är reglerna om s.k. export och sammanläggning särskilt viktiga. Utan sådana regler betalas filippinska pensioner inte ut vid bosättning i Sverige. Avtalet gör det alltså möjligt för personer som omfattats av det filippinska pensionssystemet att få pensionen utbetald till Sverige.

-         Det är viktigt att samordna socialförsäkringsförmåner för människor som rör sig och arbetar i olika länder och att säkra tryggheten även för arbetskraft som kommer från länder utanför EU. Avtalet kommer att gynna såväl enskilda personer som företag, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00