Sören Öman ny ordförande i Arbetsdomstolen

Regeringen har i dag utsett Sören Öman till ny ordförande i Arbetsdomstolen. Han tillträder som ordförande den 1 december 2015.

Sören Öman är sedan 2005 föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) vid Stockholms universitet. Sedan 2006 bedriver han även egen verksamhet som juristkonsult. Sören Öman har flera års erfarenhet av arbete som såväl rätts- och ämnessakkunnig i Justitiedepartementet som chefsjurist och stabschef vid Statens institutionsstyrelse. Han har haft ett stort antal uppdrag som sekreterare, expert, sakkunnig och särskild utredare i statliga utredningar, nu senast som huvudsekreterare i den parlamentariska Utstationeringskommittén. Sören Öman var under många år ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen och är sedan 2004 ordinarie vice ordförande i samma domstol.

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsdomstolen har fyra ordförande som är lagfarna domare och som är utsedda av regeringen. Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman och Jonas Malmberg är i dag ordförande i Arbetsdomstolen. Catherine Lilja Hansson är även administrativ chef för Arbetsdomstolen.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial