Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Svåra klimatförhandlingar i Bonn

Publicerad

Efter fem dagars klimatförhandlingar i Bonn kvarstår stora utmaningar inför Paris. Vem som ska göra vad i det nya avtalet och hur det ska finansieras är fortsatt de svåraste frågorna och genomsyrar alla diskussioner. Det finns dock fortsatt en stor vilja att nå ett nytt avtal.

- Det här har varit ett tufft förhandlingsmöte. Det är tydligt att det råder stor nervositet och att länderna i stor utsträckning använt tiden i Bonn till att positionera sig. Men mitt i allt detta syns en stor vilja att få ett nytt avtal. Under veckan har vi sett ytterligare klimatplaner lämnas in, det visar att länderna tar på klimatutmaningen på allt större allvar, säger klimatambassadör Anna Lindstedt.

I Bonn har diskussionerna fokuserat på den betydligt kortare förhandlingstext som ordförandena presenterade inför mötet. Det var omedelbart tydligt att många länder ansåg att texten saknade många viktiga bitar. Under veckan har texten vuxit då nya skrivningar och förhandlingsoptioner lagts in. Medan ländergruppernas förslag nu syns tydligt i texten så står länderna fortfarande långt ifrån varandra. Ingen av de svåra frågorna har lösts ut och det verkar inte som att länderna står närmare varandra nu än vad de gjorde innan veckan inleddes. Mötet har därmed inte bidragit till de verkliga förhandlingar om innehållet som hade behövts. Detta gör att tiden blir knapp för den fortsatta processen.

Ett viktigt framsteg i Bonn är dock att det nu finns en förhandlingstext som länderna har tagit fram tillsammans och som de känner ägarskap för. Förhandlingarna om texten kommer att återupptas när klimatmötet COP21 öppnas i Paris.

- Vi har inte kommit så långt som vi skulle behövt göra för att känna oss trygga inför Paris. Från svensk sida fortsätter vi dock att försöka överbrygga de förtroendeklyftor vi ser i förhandlingarna och vi talar med alla länder. Men det är tydligt att länderna i vissa fall står så långt ifrån varandra att frågorna endast kan lösas på politisk nivå, säger Anna Lindstedt.

Den breda politiska viljan att nå ett avtal i Paris måste nu leda till eftergifter mellan länderna. Förmötet inför Paris, den så kallade pre-COPen 8-10 november, samlar ministrar för en politisk dialog kring förhandlingarna. Mötet blir viktigt för att nå framsteg i de svåra frågorna. Från Sverige kommer klimat- och miljöminister Åsa Romson att delta.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Genvägar