Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht reser till Madrid för att delta i skogsministerkonferensen Forest Europe

Publicerad

På tisdag den 20 oktober kommer Sverige presenteras som ny medlem i den strategiskt viktiga styrkommittén för Forest Europe, de europeiska skogsministrarnas samarbetsforum inom skogspolitik. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige.

Forest Europe är ett skogspolitiskt samarbetsforum under ledning av europeiska skogsministrar och som initierades 1990. Var fjärde år anordnas en ministerkonferens som styr det gemensamma politiska samarbetet för de nästkommande fyra åren.

Sverige har för första gången blivit inbjuden att bli medlem av Forest Europes styrkommitté

- Jag är glad att skogsnationen Sverige bjudits in för att ta en plats i styrkommittén. Sverige har lång erfarenhet av en långsiktig skogspolitik och har mycket att bidra med. Vi kan nu på olika sätt lyfta viktiga skogsfrågor och kraftfullt verka för att skogen ses som en viktig del i en biobaserad ekonomi, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.   Under mötet i Madrid kommer landsbygdsminister att tala till konferensen samt delta vid ett rundabordssamtal med temat skogen i centrum för en grön ekonomi.

- Jag ser fram emot att få prata om regeringens arbete med det nationella skogsprogrammet och skogens roll i en växande bioekonomi, avslutar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.