Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utbildningssamarbete mellan Sverige, Finland och Norge förnyas

Publicerad

I dag undertecknades en ny överenskommelse mellan Sverige, Finland och Norge gällande Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Stiftelsen, som har sitt säte i Övertorneå, bildades 1991 och anordnar yrkesutbildningar för deltagare från de tre länderna.

Finlands ambassadör Jarmo Viinanen, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Norges ambassadör Kai Eide vid ett podium med flaggor från respektive länder.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Finlands ambassadör Jarmo Viinanen och Norges ambassadör Kai Eide undertecknar den nya överenskommelsen för Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Foto: Regeringskansliet

– Utbildning Nord har en lång tradition av att erbjuda yrkesinriktade utbildningar till deltagare från Finland, Norge och Sverige. Det är ett unikt samarbete som vi värnar om och som skapar förutsättningar för en ökad rörlighet över gränserna. Den nya överenskommelsen kommer att underlätta samverkan med till exempel branschråden, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Den nu gällande överenskommelsen mellan Sverige, Finland och Norge upphör att gälla den 31 december 2015. Den nya överenskommelsen ska gälla åren 2016-2019 och undertecknades i dag på Finansdepartementet i Stockholm av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Finlands ambassadör Jarmo Viinanen och Norges ambassadör Kai Eide.

Utvärderingar av stiftelsens verksamhet visar att utbildningarna håller god kvalitet och konkurrenskraft. Samtidigt framgår en del utvecklingsområden, till exempel vad gäller stiftelsens arbete med branschråden. I den nya överenskommelsen ges stiftelsen därför ett tydligare uppdrag att utveckla det strategiska samarbetet med olika nyckelaktörer, bland annat branschråden. Vidare framhålls vikten av att utbildningsutbudet ska bygga på samlade arbetsmarknadsanalyser och prognoser från länderna. I den nya överenskommelsen betonas även arbetet med valideringsinsatser i form av bland annat yrkeskompetensbedömningar. Validering är centralt för att bland annat nyanlända som har yrkeskunskaper från utlandet snabbt ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.