Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning föreslår skärpt straff för kontakt med barn i sexuellt syfte (s.k. grooming)

Publicerad

Utvidgat straffansvar och skärpt straff. Det föreslås i en utredning om kontakt med barn i sexuellt syfte som justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot.

Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller bekämpande av alla sorters sexuella övergrepp, inte minst när det gäller barn. I dagens samhälle finns det stora möjligheter för vuxna personer som vill arrangera möten med barn i avsikt att begå sexuella övergrepp. Det är därför viktigt att polis och åklagare har möjlighet att tidigt kunna ingripa för att förhindra och förebygga sexualbrott mot barn.

Därför föreslår utredningen att straffansvaret för det som i dagligt tal ofta kallas grooming utvidgas. I dag finns ett krav på att en vuxen måste ha vidtagit någon ytterligare åtgärd, förutom att komma överens om ett möte med barnet, för att göra sig skyldig till brottet kontakt med barn i sexuellt syfte. 

Nu föreslår utredaren att kravet tas bort och att straffansvaret ska inträda redan när en vuxen föreslår för ett barn att de ska träffas, eller när de kommer överens om att träffas.

– Vi måste göra allt vi kan för att barn inte ska utsättas för sexuella övergrepp säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Det här är ett viktigt steg på vägen.

Utredningen föreslår även att maximistraffet höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år och att brottsbeteckningen ändras till åtgärd för att möta ett barn i sexuellt syfte.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Ds 2015:49 Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lisa Nilheim
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 12 25