Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utredning om hantering av misstänkt forskningsfusk

Publicerad

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska utreda behovet av ett nytt sätt att hantera ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning. Utredaren ska lämna förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt forskningsfusk.

Frågan om hur oredlighet i forskning hanteras berör högskolornas och andra forskningsutförares autonomi och huvudmannaskap och deras arbetsgivaransvar. Hanteringen av forskningsfusk har under de senaste åren behandlats i ett antal utredningar, promemorior och remitterade förslag.

– Forskningsfusk är oacceptabelt. Det är otroligt viktigt att frågor som handlar om det hanteras på ett sådant sätt att allmänheten kan ha ett fortsatt högt förtroende för forskningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Den särskilda utredaren får bland annat i uppdrag att utreda hur begreppen god sed och oredlighet i forskning används, och hur högskolors ansvar för upprätthållande av god sed i forskningen, vid behov, kan förtydligas. Utredaren ska också göra en översyn av verksamheten vid expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden och om det behövs föreslå en ny ändamålsenlig organisation för oberoende utredningar av forskningsfusk.

Särskild utredare är Margaretha Fahlgren, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 25 november 2016.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.