Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Bättre kontroll av transporter av farligt avfall

Publicerad

Regeringen lämnar idag en skrivelse till riksdagen med konkreta åtgärder för att förbättra tillsynen av gränsöverskridande transporter av farligt avfall.

- Avfall kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa och miljön. Det är därför nödvändigt och viktigt att kontrollen av transporter av farligt avfall fungerar, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson. 

Riksdagen lämnade under våren 2015 över Riksrevisionens rapport ”Transporter av farligt avfall – fungerar tillsynen?” till regeringen. I samband med detta efterfrågades en skrivelse från regeringen senast den 19 november 2015. 

I skrivelsen till riksdagen bemöter regeringen Riksrevisionens rekommendationer med en åtgärdsplan för att förbättra kontrollen över gränsöverskridande avfallstransporter. Bland annat koncentrerar regeringen tillsynsansvaret på fem länsstyrelser, ger ett uppdrag om bättre tillgänglighet av länsstyrelsernas expertkompetens samt ger ett uppdrag om kartläggning av illegala avfallstransporter.

Kontakt

Rasa Ptasekaite
Dep.sekr. Miljö- och energidepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 070-232 03 34