Digitalisering och stordriftsfördelar ska ge effektivare statsförvaltning

För att påskynda arbetet med att digitalisera och effektivisera statens administration beslutade regeringen idag om en förordning som ska reglera statliga myndigheters användning av Statens servicecenters lönerelaterade tjänster.

Genom förordningen blir det obligatoriskt för 107 myndigheter att vara anslutna till tjänsterna senast den 1 januari 2017. Merparten av dessa myndigheter är redan i dag anslutna. Förordningen ska i en andra etapp 2017-2021 utvidgas till att omfatta i stort sett alla övriga myndigheter.

- Statsförvaltingen måste kunna möta dagens och framtidens samhällsutmaningar på ett effektivt sätt. Genom att statens löneadministration utförs av Statens servicecenter frigörs resurser som kan läggas på myndigheternas kärnverksamhet. Under 2016 öppnar Statens servicecenter ett kontor i Göteborg för att tillhandahålla lönetjänster för utbildningssektorn, något som är mycket positivt då det innebär att högskolesektorn kan ta del av Statens servicecenters tjänster samtidigt som myndighetsnärvaron i Göteborg ökar, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Förordningen bygger på förslagen i Finansdepartementets promemoria Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster som remissbehandlats och den anslutningsplan som Statens servicecenter i nära dialog med berörda myndigheter utarbetat och redovisat till Regeringskansliet.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om Statens servicecenter

Statens servicecenter inrättades den 1 juni 2012 och utför administrativa tjänster inom lön, ekonomi och e-handel åt andra statliga myndigheter. Verksamheten finns i Gävle, Östersund, Eskilstuna och Stockholm. Under 2016 kommer ett kontor att öppnas i Göteborg. Statens servicecenter har cirka 340 anställda.