Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Digitaliseringskommissionens arbete fortsätter ett år till

Publicerad

Digitaliseringskommissionen som på tisdag den 1 december överlämnar betänkandet ”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden” får sitt uppdrag förlängt i ett år till den 31 december 2016.

Genom att ge Digitaliseringskommissionen förlängt uppdrag vill regeringen försäkra sig om att digitaliseringens snabba strukturomvandling av samhället för med sig alla möjliga fördelar och minimerar dess nackdelar.

Digitaliseringskommissionen har fått följande i uppdrag:

  • Redovisa kunskapssammanställningar om digitaliseringens effekter på samhället och individen.
  • Stödja regeringens arbete i digitaliseringsfrämjande frågor.

Kunskapssammanställningar samt omvärldsanalyser ska redovisas i slutbetänkandet senast den 31 december 2016. Övriga uppdrag ska redovisas löpande till Regeringskansliet.

Vid genomförandet av uppdraget ska Digitaliseringskommissionen samråda med berörda myndigheter, organisationer och parter.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00