Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Effektiviserad byggprocess leder till snabbare byggstart

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat propositionen En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser till riksdagen. Propositionen syftar till att effektivisera byggprocessen genom att ta bort länsstyrelserna som instansnivå när det gäller överklagande av detaljplaner.

I propositionen En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser har regeringen lagt fram förslaget att möjliggöra en snabbare, enklare och billigare planprocess genom att ta bort ta bort länsstyrelserna som instansnivå när det gäller överklagande av detaljplaner. Prövningen ska istället göras direkt av mark- och miljödomstolen.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00