Ett steg närmare ett enhetligt patentsystem i EU efter avgörande beslut om årsavgiftsfördelning

Förenklingar, lägre kostnader och ökad rättssäkerhet väntar det svenska näringslivet när det enhetliga patentsystemet i EU införs. I går, tisdagen den 17 november, fattades ett beslut om hur inkomsterna från det enhetliga patentskyddet ska fördelas mellan EU-medlemsstaterna. Beslutet banar väg för både användarvänliga avgifter och reformens ikraftträdande.

I dag måste ett europeiskt patent valideras och upprätthållas i varje land för sig; avgifter ska betalas, ansökningar översättas och ombud anlitas. Det upplevs som dyrt och krångligt, inte minst i jämförelse med konkurrerande marknader som USA och Japan.

Som ett resultat av ett fördjupat samarbete mellan nästan alla EU-medlemsstater kommer ett enhetligt patentskydd att införas. En sökande kan då genom ett enda förfarande få patent över nästan hela EU:s inre marknad. Samtidigt inrättas en enhetlig patentdomstol som blir i princip ensam behörig att pröva tvister om europeiska patent. Reformen erbjuder användarna kostnadsbesparingar, minskad byråkrati och ökad rättssäkerhet.

I förhandlingarna om det enhetliga patentskyddet lyckades Sverige i somras få till stånd ett preliminärt beslut om användarvänliga avgifter för det nya patentskyddet. Avgiftsnivån motsvarar summan av dagens nationella årsavgifter i de fyra populäraste patentländerna: Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Låga avgifter är bra för användarna, inte minst småföretagen, och främjar därför innovation, tillväxt och jobb.

Förutsättningen för att avgiftsnivåbeslutet ska bli slutligt är att de samarbetande medlemsstaterna också kommer överens om hur årsavgifterna fördelas dem emellan. I går kunde beslutet om avgiftsfördelning fattas.

– Avgiftsfördelningen har varit ett känsligt ämne efter­som den får central betydelse för varje medlemsstats patentintäkter. Det är glädjande att det förslag som Sverige drivit och som bygger på solidaritet mellan medlemsstaterna kom att ut­göra grunden för gårdagens överenskommelse, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Beslutet var avgörande inte bara i avgiftsfrågorna,

– Förutom att fördelningsbeslutet banar väg för låga avgifter för våra svenska företag, innebär det också ett viktigt steg på väg mot att få det enhetliga patentsystemet på plats, fortsätter justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Tanken är att det enhetliga patent­systemet ska träda i kraft 2017.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Claes Almberg
Kansliråd
Telefon 08-405 84 94