Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Eva Eriksson leder utredning om klimatanpassning

Publicerad

Eva Eriksson, tidigare landshövding i Värmlands län ska leda utredningen om hur bebyggd miljö och markanvändning kan anpassas till ett förändrat klimat.

Utredningen ska bland annat svara på om nuvarande lagstiftning behöver ändras för att tydliggöra ansvar och finansiering av klimatanpassningsåtgärder. 

- Vi måste ställa om samhället till ett förändrat klimat. Det är viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig och relevant, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Arbetet med klimatanpassning berör ett stort antal aktörer inom både offentlig och privat sektor. Många aktörer har lyft fram att det måste vara tydligt vem som ansvarar för att anpassningsåtgärder vidtas och hur de ska finansieras. Det gäller i synnerhet mer kostsamma åtgärder som rör befintlig bebyggelse och infrastruktur. Så länge detta inte är tydligt avvaktar många aktörer med att vidta åtgärder.

Utredningen ska analysera om det behövs ändringar i lagstiftningen så att planeringsprocesser och regelverk överensstämmer sinsemellan. Vid behov ska också förslag om förtydligad ansvarsfördelning kring genomförandet av klimatanpassningsåtgärder tas fram.

Utredaren ska också undersöka om det finns behov av justeringar i kommunernas möjlighet till kostnadstäckning. I vissa fall kan det finnas skäl för staten att delfinansiera åtgärder, och utredningen ska svara på hur sådana åtgärder i så fall ska utformas.

Utredningen ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.