Forskning och innovation i Industrisamtalen

Fredag den 6 november leder Mikael Damberg nästa industrisamtal. Temat för samtalet är hur konkurrenskraften hos svensk industri- och industrinära tjänstesektor kan stärkas genom forskning, innovation och högre utbildning. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Advisory board och företrädare för industrin och den industrinära tjänstesektorn deltar också på mötet.

Under samtalet kommer närings- och innovationsministern berätta om det fortsatta arbetet med nyindustrialiseringsstrategin. Därefter diskuteras den nya forskningspolitiska propositionen.

– Forskning och innovation är våra mest kraftfulla verktyg för att höja kunskapsnivån i industrin så att vi kan fortsätta att vara konkurrenskraftiga i de mest värdeskapande delarna av de globala värdekedjorna. Utan en strategi riskerar vi att hamna ohjälpligt efter. Industrin är inte ”basically gone”. Den är fortfarande en viktig bas för tillväxt och jobb, säger Mikael Damberg.

– Sverige ska vara en ledande forsknings- och kunskapsnation och då måste vi stärka vår position. Forskning är en långsiktig verksamhet och därför vill vi i den kommande forskningspropositionen ha ett tioårigt perspektiv, säger Helene Hellmark Knutsson.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00