Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Fortsatt svensk närvaro i Afghanistan

Publicerad

Regeringen lägger idag fram en proposition till riksdagen om fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats (RSM) i Afghanistan. Sverige deltar tillsammans med övriga cirka 40-talet truppbidragande länder i den Natoledda insatsen på inbjudan av Afghanistans regering. RSM-insatsen omfattar för närvarande drygt 13 000 personer.

Regeringen förutser ett fortsatt svenskt militärt bidrag på högst 50 personer på plats i Afghanistan till och med december 2016 med fortsatt fokus på norra Afghanistan. Sedan sommaren 2014 har de afghanska säkerhetsstyrkorna ansvaret för att upprätthålla säkerheten i landet. RSM är ett led i den gradvisa utfasningen av internationell militär närvaro i landet. Det senaste året har emellertid inneburit en ökad våldsnivå då talibanerna har utökat sina attacker mot den afghanska regeringen. Den afghanska regeringen har därför efterfrågat fortsatt stöd i nuvarande omfattning vilket Nato förväntas erbjuda under 2016. Insatsen är en icke-stridande insats med syfte att ge fortsatt utbildning och rådgivning till de afghanska säkerhetsstyrkorna och därtill relevanta institutioner i Afghanistan för att möjliggöra en fortsatt uppbyggnad och utveckling av samhället.

I propositionen beskrivs även det omfattande civila engagemang som Sverige har med Afghanistan, framför allt på biståndsområdet. Sverige har aviserat ett långsiktigt stöd med ett totalt indikativt volymspann om 8-8,5 miljarder kronor för perioden 2015–2024, inom ramen för det s.k. Tokyoramverket (TMAF) från juli 2012. TMAF slår fast det internationella samfundets och den afghanska regeringens ömsesidiga åtaganden gällande utvecklingssamarbetet i Afghanistan.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.