Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Gröna klimatfonden godkänner första projekten inför Paris

Publicerad

I dag godkändes de första åtta projekten i den Gröna klimatfonden. Beslutet innebär att fonden börjar genomföra konkreta klimatinsatser som kommer utvecklingsländer till del. Beskedet kommer bara en månad innan klimattoppmötet i Paris.

– Det sänder en mycket viktig och positiv signal inför Paris. Fonden är en viktig pusselbit i förhandlingarna och dagens beslut visar att vi levererar. Klimatfinansiering är en av de brännande frågorna och nyckeln för att bygga förtroende mellan rika och fattiga länder, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Beslutet fattades under fondens styrelsemöte i Zambia. Sammanlagt fördelas 168 miljoner USD till sex nationella och två regionala projekt i Peru, Malawi, Senegal, Bangladesh, Maldiverna, Fiji, Östafrika, Latinamerika och Karibien.

Projekten kommer att bidra till klimatanpassning i form av meteorologiska varningssystem inför översvämningar och stormar, tryggad vattenförsörjning och klimatsäker infrastruktur.

Vidare bidrar projekten till utsläppsminskningar genom investeringar i solcellsteknik, energieffektivisering och minskad avskogning.

– Fonden bidrar på ett avgörande sätt till utvecklingsländernas möjligheter att skapa koldioxidsnåla samhällen och stärkt motståndskraft mot klimatförändringarna, säger Isabella Lövin.

Under de närmaste tre åren kommer ytterligare tio miljarder USD att göras tillgängliga till klimatinvesteringar. Sverige bidrar med fyra miljarder kronor till Gröna klimatfonden och är den största givaren per capita och sjätte största givaren totalt.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.