Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Infrastrukturministern talar på Taxiförbundets kongress

Tisdagen den 3 november medverkar Anna Johansson på Svenska Taxiförbundets kongress i Upplands-Väsby. Infrastrukturministern kommer bland annat att tala om regeringens pågående taxiutredning.

– För att säkerställa taxikundernas trygghet, anställdas villkor och hållbara transporter, liksom för att stärka Sveriges ställning som handelspartner och besöksland, behöver taxibranschens regelverk skärpas. Därför tillsatte vi en taxiutredning. Det måste helt enkelt bli mer ordning och reda. Regeringens mål är att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. En bättre fungerande taximarknad är ett bidrag till att nå målet, säger Anna Johansson.

Tid: kl. 10.00
Plats: Scandic Infra City, Upplands-Väsby

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00