Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Isabella Lövin besökte Afghanistan

Publicerad

Biståndsminister Isabella Lövin besökte i dagarna Afghanistan för att fira 75 år av diplomatiska förbindelser, diskutera utvecklingen i landet samt svenskt stöd. Lövin träffade president Ghani, flera ministrar, parlamentariker och civilsamhällesorganisationer.

 • Biståndsministern håller tal vid 75-års jubileet och bekräftar ländernas långa partnerskap och det svenska engagemanget.

  Biståndsministern håller tal vid 75-års jubileet och bekräftar ländernas långa partnerskap och det svenska engagemanget.

  Foto:Annika Flensburg/Regeringskansliet

 • Biståndsministern tillsammans med exekutivminister Abdullah Abdullah.

  Biståndsministern tillsammans med exekutivminister Abdullah Abdullah.

  Foto:Annika Flensburg/Regeringskansliet

 • Biståndsministern träffade utrikesminsiter Salahuddin Rabbani.

  Biståndsministern träffade utrikesminsiter Salahuddin Rabbani.

  Foto:Annika Flensburg/Regeringskansliet

 • Biståndsministern besökte en skola för funktionsnedsatta barn i Mazar-e-Sharif som drivs av svenska Afghanistankommittén.

  Biståndsministern besökte en skola för funktionsnedsatta barn i Mazar-e-Sharif som drivs av svenska Afghanistankommittén.

  Foto:Annika Flensburg/Regeringskansliet

 • Gatubild från Kabul

  Gatubild från Kabul.

  Foto:Annika Flensburg/Regeringskansliet

Afghanistan är ett av de största mottagarländerna av svenskt bistånd. Landet befinner sig i en svår situation med en samlingsregering som nyligen kommit på plats samtidigt som fredssamtal har lagts på is och säkerhetssituationen försämras. Det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn till Sverige var en av frågorna på agendan liksom svenskt stöd till freds- och statsbyggnad samt kvinnors rättigheter.

– Det finns en möjlighet att vända den oroande utvecklingen och Sverige är beredd att ge sitt stöd. Den nya regeringen uttrycker en bestämd ambition att säkra freden och bekämpa korruptionen som hotar utvecklingen i landet. Unga människor måste åter kunna känna framtidstro, säger biståndsminister Isabella Lövin.

– Jag är stolt över det svenska biståndet till Afghanistan. Det gör skillnad och bidrar bland annat till att stärka kvinnors rättigheter. Situationen för kvinnor är helt avgörande för utvecklingen i landet. Kvinnors aktiva deltagande i fredsarbetet, på arbetsmarknaden liksom inom politiken är central för en hållbar demokratisk utveckling, säger Isabella Lövin.

Isabella Lövin besökte förutom Kabul även Mazar-e-Sharif där hon träffade den svenska kontingenten, guvernören liksom verksamheter som finansieras av svenskt bistånd, däribland en skola som drivs av Svenska Afghanistankommittén.

Sveriges biståndsstrategi för Afghanistan gäller 2014-2019 och omfattar 4,87 miljarder kronor. Fokus är institutionsbyggande, mänskliga rättigheter inklusive jämställdhet, utbildning samt ekonomisk utveckling och sysselsättning.

Svenskt bistånd har bland annat bidragit till att antalet inskrivna barn i skolan ökat kraftigt sedan 2001 från omkring 900 000 till uppemot 8 miljoner idag. 2001 var enbart ett fåtal flickor inskrivna, idag utgör de nästan 40 procent och antalet kvinnliga lärare ökar även om behovet fortsatt är mycket stort. Sverige bidrar till förbättrad utbildning genom stöd till Unicef, Svenska Afghanistankommittén, Unesco och Världsbanken.

 

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00